הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שערי חליפין

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

שערי חליפין

בנק ישראל מפרסם בתדירות יומית שערים יציגים ושערי חליפין אפקטיביים של השקל מול מטבעות עיקריים.
השער היציג אל מול הדולר מוגדר כמחיר של יחידה בדולר במונחי שקלים ומחושב בבנק על בסיס הציטוטים של הבנקים במהלך מספר שעות ביום. השער אל מול המטבעות האחרים מחושב כמכפלת השער היציג אל מול הדולר בשער הצולב מול מטבעות אלה במועד הפרסום.
שערי החליפין האפקטיביים מבטאים את המחיר היחסי של השקל מול סל של מטבעות כאשר המשקל של כל מטבע משקף את חשיבותו בסחר החוץ של המשק.

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/06/2024