הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שטרות ומעות

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

שטרות ומעות

לבנק ישראל נתונה על פי החוק הסמכות הבלעדית להנפיק מטבע, הילך חוקי, בישראל. מתפקידה של מחלקת המטבע בבנק ישראל להנפיק, להסדיר ולכוון את מערכת המטבע, ולהבטיח הספקה סדירה של מזומנים למשק בהתאם לביקוש וההיצע.
מחזור המטבע מורכב משטרות וממעות שהונפקו על ידי בנק ישראל המוחזקים בידי הציבור ובכספות התאגידים הבנקאיים, ומהווה התחייבות של בנק ישראל הרשומה במאזן שלו.
נתוני המחזור מוצגים בתדירות חודשית עבור נתוני סוף חודש ובחלוקה לפי ערכים נקובים שונים של שטרות ומעות.

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/07/2024