הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שוק התלבור

ריבית התלבור

כדי לתמוך ב​​​פיתוחו של שוק הריביות הקצרות (שוק התלבור) הקים בנק ישראל בתחילת 2007 ועדה בין- משרדית – "ועדת ריבית התלבור". מטרתה העיקרית של הוועדה היא להניע את הבנקים המסחריים התורמים לפעול בשוק הבין-בנקאי במחויבות ובשקיפות. לשם כך קובעת הוועדה  את ההגדרות לציטוטים, את התורמים ואת הכללים לחישוב שיעורי הריבית של התלבור ולפרסומם. ועדת ריבית התלבור מורכבת מנציגי שלושה גופים - בנק ישראל, פורקס ישראל, והבורסה לניירות הערך - המשתפים פעולה, תוך שקיפות מלאה ויישום כללים הוגנים בהתאם להתפתחותו של השוק הבין-בנקאי.

ריבית התלבור נקבעת על פי הצעות הריבית של מספר בנקים מסחריים (להלן התורמים) בשוק הבין-בנקאי, ומתפרסמת לידיעת הציבור באמצעות מפיץ המידע "רויטרס". אלגוריתם החישוב לקביעת ריבית התלבור ממצע, לכל טווח, את כל ההצעות של הבנקים המצטטים בניכוי ההצעות החריגות.

ריביות התלבור מפורסמות על ידי בנק ישראל גם באתר בנק ישראל כשירות מידע לציבור. אולם, כאמור, הריביות אינן נקבעות על ידי בנק ישראל. יודגש כי בנק ישראל אינו מתחייב לפרסם את הריביות ביום מסויים.

בשנים האחרונות היו בשוק החוזים העתידיים על הריבית התפתחויות רבות, שהתבטאו  בהיקפים הולכים וגדלים של עסקאות מסוג (FRA (Forward Rate Agreement ו- (IRS (Interest Rate Swap, שבהן ההתחשבנות בפקיעה מתבססת על ריבית התלבור. מאז אמצע 2010 מבוצעות בישראל גם עסקות ((OIS) Overnight Index Swap; זאת בעקבות הכללתן במסגרת המחויבות לביצוע עסקאות בין הבנקים התורמים. חברי הוועדה סבורים כי בשוק המוצרים מבוססי התלבור גלום פוטנציאל אדיר, שטרם מוצה.

הבנקים המסחריים הפועלים בישראל החלו לפעול במסגרת הכללים החדשים בתחילת מארס 2007 (הרשימה מצ"ב). הוועדה תעקוב אחר ההתפתחויות בשוק התלבור כדי לוודא שההגדרות והכללים שקבעה מיושמים על ידי כל אחד מהבנקים המצטטים.

התקופה השער שינוי יומי גרף
ON 4.5 0%
M1 4.5 0%
M3 4.478 0.134%
M6 4.417 0.226%
M9 4.357 0.23%
Y 4.301 0.233%

ריבית התלבור היא ריבית להלוואות בין-בנקאיות, המחושבת ומתפרסמת בכל יום עסקים באמצעות מפיץ המידע "רויטרס". הריבית מחושבת על פי הצעות הריבית של כמה בנקים מסחריים