הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ריבית שיר SHIR

SHIR - Shekel overnight Interest Rate

ריבית שיר SHIR עתידה להחליף את ריבית התלבור בעסקות נגזרי ריבית, והיא אשר תשמש ריבית ה- Over Night לאותו יום (Same Day Fixing) . ההחלטה על החלפת ריבית התלבור תואמת את ההחלטות שהתקבלו במדינות מרכזיות בעולם, שלפיהן ריביות מסוג IBOR  יוחלפו בריביות Over Night  חסרות סיכון.
ריבית שיר SHIR שווה לריבית בנק ישראל, אולם בימים שבהם אין פרסום של SHIR שוויה יהיה כפי שהיה במועד הפרסום האחרון.
ריבית בנק ישראל נקבעת, כידוע, בידי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל שמונה פעמים בשנה, בדרך כלל בימי שני בשעה 16:00. מועדי הפרסום של ריבית בנק ישראל ותחולתה מתפרסמים באתר בנק ישראל בכל שנה​ [1]

ריבית שיר SHIR תפורסם באתר בנק ישראל עד השעה 11:00 בכל יום, למעט שבת וראשון וימים נוספים – כפי שמפורסם ומתעדכן מעת לעת​​.

ריבית SHIR

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור

בנק ישראל הקים צוות עבודה ליישום המעבר לריבית שיר -SHIR, בראשותה של גב' צילה בילט בלנק מיחידת שוק הכספים והנזילות שבחטיבת השווקים.

לשאלות והבהרות, ניתן לפנות בטלפון 02-655-2327 או במייל shir@boi.org.il​.​​

הפרסום על ידי בנק ישראל נועד לשם הנוחות בלבד ואין בו כדי להטיל אחריות על בנק ישראל.

[1] מועדי פרסום ריבית בנק ישראל הצפויים בשנת 2024
כמו כן, הוועדה המוניטרית רשאית לקבל החלטות נוספות שלא מן המניין מבלי להודיע על כך מראש.​ ​