הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קטלוג וידאו

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון בכנס מכון אהרן למדיניות כלכלית 2024

חיפוש בקטלוג

העלאות אחרונות

 • 1:14:54
 • 21:37
 • 1:33
 • 34:23
 • 38:49
 • 1:00
 • 1:32
 • 1:40:44
 • 1:30:29
 • 2:15
 • 48:04
 • 14:41
 • 2:15
 • 51:59
 • 57:33
 • 15:53
 • 16:50
 • 10:40
 • 23:12
 • 13:20
 • 10:07
 • 45:46
 • 4:02
 • 25:02
 • 5:34
 • 53:00
 • 4:25
 • 20:11
 • 40:41
 • 44:08
 • 6:20
 • 1:21
 • 30:39
 • 1:02:19
 • 28:12
 • 18:33
 • 1:16:59
 • 23:11
 • 1:16:42
 • 14:29
 • 21:35
 • 1:02:41
 • 8:39
 • 36:08
 • 8:45
 • 6:37
 • 6:18
 • 28:26
 • 41:02
 • 21:14
 • 40:25
 • 19:48
 • 5:22
 • 36:23
 • 10:08
 • 24:12
 • 9:22
 • 28:36
 • 2:45
 • 32:44
 • 25:29
 • 1:31:30
 • 1:31:34
 • 1:22:19
 • 1:11:51
 • 1:33:29
 • 20:39
 • 8:35
 • 1:31:06
 • 7:00
 • 0:29
 • 3:19
 • 0:56
 • 0:17
 • 0:17
 • 0:40
 • 3:33
 • 2:42
 • 46:01
 • 14:15
 • 6:50
 • 2:52
 • 7:19
 • 0:32
 • 2:54
 • 2:54
 • 2:54
 • 2:54
 • 2:54
 • 0:29
 • 0:43
 • 8:51
 • 1:07
 • 2:06
 • 2:42
 • 2:16
 • 2:10
 • 2:06
 • 2:17
 • 2:10
 • 1:29
 • 1:45
 • 3:19
 • 3:19
 • 0:40
 • 2:10
 • 3:07
 • 1:12
 • 29:03
 • 2:42
 • 2:17
 • 1:10
 • 1:08
 • 2:12:05
 • 1:04:24
 • 47:35
 • 51:33
 • 45:46
 • 58:13
 • 45:45
 • 36:08
 • 37:42
 • 1:14:54
 • 49:20
 • 1:41:00
 • 1:44
 • 1:28:02
 • 1:43:27
 • 1:31:03
 • 34:29
 • 0:43
 • 1:15
 • 15:03
 • 40:36
 • 32:45

מסיבות עיתונאים החלטות ריבית

עוד
תדרוך עיתונאים אודות המדיניות המוניטרית 8.7.2024
תדרוך עיתונאים אודות המדיניות המוניטרית 1.1.24
תדרוך עיתונאים אודות המדיניות המוניטרית 8.4.2024
תדרוך עיתונאים אודות המדיניות המוניטרית 23.10.2023
תדרוך עיתונאים אודות המדיניות המוניטרית - 19.04.2021
תדרוך עיתונאים אודות המדיניות המוניטרית - 5.7.2021

כנסים ואירועים

עוד
אתגר השקל הדיגיטלי - עברית
אתגר השקל הדיגיטלי
כנס מבט סטטיסטי - סיכום 2023
כנס החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בנק ישראל - סיכום שנת 2023
2023 במספרים
כנס בנושא ההתפתחויות במערך התשלומים בישראל

חינוך ומרכז מבקרים

עוד
1:10
ניהול חשבון עובר ושב
1:08
איך לבחור בנק
1:44
קופצים לביקור במרכז המבקרים
15:03
מרכז המבקרים של בנק ישראל

מידע וחינוך פיננסי

עוד
3:19
סרטון הדרכה כתוביות באנגלית
3:19
סרטון הדרכה כתוביות בערבית
3:19
סרטון הדרכה ארוך - כתוביות בעברית
0:40
מערכת נתוני אשראי
שיטת התשלום החכמה והבטוחה כבר כאן!
47:35
מערכת נתוני אשראי

בנקיפדיה

עוד
1:29
הבנקיפדיה - מהי יציבות פיננסית
1:45
צמיחה כלכלית
2:10
המדיניות המוניטרית
3:07
חיות כיס | למה העובדים בישראל לא יעילים?
היכרות עם מערכת נתוני האשראי

בנק ישראל - שווה להכיר

עוד
כלכלה ומשבר האקלים - ערב עיון שנערך ב-15.12.22
1:14:54
יום עיון לרגל יום האשה הבינלאומי 7.3.2021
ערב עיון במרכז המבקרים: נשים מדברות על כסף
אמצעי תשלום בגטו - ערב עיון ליום השואה הבי"ל
2:12:05
חוק צמצום השימוש במזומן
1:04:24
איך משלמים בעידן הטכנולוגי?

תשלומים וסליקה

עוד
1:32
עולם התשלומים העתידי
אימות מוגבר צרכנים
אימות מוגבר בעלי עסקים
0:29
חושבים להסב את הצק? יש הוראות חדשות
סליקה אלקטרונית של שיקים

בנק ישראל - בגובה העיניים

עוד
2:06
Visitor Center
2:42
Currency Issuing
2:16
Banking Supervision
2:10
Monetary Policy
2:06
מרכז המבקרים
2:17
הפיקוח על הבנקים

שטרות ומעות

עוד
השקת מטבע הוקרה לצוותי הרפואה בישראל
0:56
כאן בודקים שטרות
0:17
200 NIS Micro text
0:17
200 NIS transparent Menora
0:40
השטרות של ישראל
3:33
הדור הבא של הכסף!

הרצאות ונאומים

עוד
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון בכנס מכון אהרן למדיניות כלכלית 2024
נאום הנגיד בכנס לזכר משה זנבר במכללה למינהל 300524
דברי המפקח על הבנקים בכנס בנושא "הרגולציה הפיננסית" שנערך באוניברסיטת תל אביב
הרצאת נגיד בנק ישראל בכנס מכון אהרן 2023
מדברי נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, בכנס אלי הורביץ 2023
דברי נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון בכנס הפיקוח 2022

סרטוני הסברה

עוד
ערוץ ההסטוריה: בנק ישראל - נקודות ציון
וובינר הצגת האתר החדש של בנק ישראל
1:00
Bank Israel Arab
אתר האינטרנט החדש של בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים

עוד
וובינר לתושבי קו העימות 260624
שבוע המודעות להונאות פיננסיות 2024
שבוע המודעות להונאות פיננסיות 2024 - וובינר
עיקרי פעילות הפיקוח על הבנקים בשנת 2022
תעודת הזהות הבנקאית
פורום פינטק מפגש 061222

שירות לציבור

עוד
חשבונות מוגבלים - סרטון סמן 4
חשבונות מוגבלים - סרטון סמן 3
חשבונות מוגבלים - סרטון סמן 2
חשבונות מוגבלים - סרטון סמן 1

כנס בנק ישראל "הצצה לעולם התשלומים העתידי"

עוד
הצצה לניסויים הסודיים שהוצגו לראשונה בכנס התשלומים
יואב סופר מנהל פרויקט השקל הדיגיטלי בבנק ישראל
מושב בנושא מטבעות דיגיטלים של בנקים מרכזיים CBDC
Mr. Sam Everington, CEO, Engine by Starling
Mr. Sam Everington ,CEO, Engine by Starling
דברי גב' שירי חדש, ד"ר מילי פרי ומר ניר קוריס

Payments & Fintech

עוד
הגברת יעל רשתי, מנהלת היחידה לניהול מסלקות, בנק ישראל
הגברת אילנית אדסמן- נבון, שותפה וראשת תחום ביטוח ופינטק KPMG
Mr. Thierry Chilosi, Chief strategy officer, Member of the Executive Committee, SWIFT
המשנה לנגיד מר אנדרו אביר בכנס זה"ב החדשה הזדמנות להעשרת מידע
פורום פינטק 04012022

מסיבות עיתונאים כללי

עוד
מסיבת עיתונאים לרגל סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2023
מסיבת עיתונאים לרגל סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2023
מסיבת עיתונאים לרגל פרסום דוח בנק ישראל לשנת 2023
מסיבת עיתונאים לרגל פרסום דוח בנק ישראל לשנת 2023
אירוע השקת שטר החמישים שקלים החדשים
מסיבת עיתונאים לרגל פרסום דו"ח בנק ישראל לשנת 2014

מרכז המבקרים - אירועים

עוד
כלכלה ומשבר האקלים - ערב עיון שנערך ב-15.12.22
ערב עיון במרכז המבקרים: נשים מדברות על כסף
אמצעי תשלום בגטאות ובמחנות הריכוז - מתוך ערב עיון לרגל יום השואה הבינלאומי
1:14:54
יום עיון לרגל יום האשה הבינלאומי 7.3.2021
1:28:02
ערב עיון מיוחד במרכז המבקרים לרגל יום השואה הבינלאומי

סמינר חינוך פיננסי

עוד
יואב סופר, מ' פרויקט השקל הדיגיטלי, על ההמלצות לקידום הכלה פיננסית
מנהלת מחלקת תקשורת נורית פלתר-איתן מציגה את מדד האוריינות הפיננסית
דברי פתיחה נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון
לוסי אהריש בשיחה על נשים כסף והחברה הערבית
פאנל – משלבים כוחות לקידום חינוך פיננסי בחברה הערבית
משאל רחוב- איך הציבור מתנהל כלכלית?

חטיבת המחקר

עוד
ינון גמרסני על הגורמים המשפיעים על מחירי הדירות
כנס יעד האינפלציה 2022 השידור המלא
סיגל ריבון על עקומת פיליפס בישראל
יובל מזר על מגמות השכר במגזר הציבורי והפרטי
יונתן בן-שימול על כלל המדיניות המוניטרית המתאים לישראל
ארי קוטאי על השפעת אינפורמציה על ציפיות הפירמות

פרויקט השקל הדיגיטלי

עוד
יואב סופר, מנהל פרויקט השקל הדיגיטלי, על עתיד ה-CBDC שנערך ב-30.11.23
Project Icebreaker
Sela project trailer
Project Sela Report Launch Conference - Part 2
Project Sela Report Launch Conference - Part 1
מושב בנושא CBDC בכנס התשלומים של בנק ישראל 2022

חרבות ברזל

עוד
זכויות משרתי המילואים
דוח המדיניות המוניטרית -שלושה מהלכים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
מתווה סיוע ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי בהתמודדות עם השלכות מלחמת חרבות ברזל
תדרוך עיתונאים בנושא המתווה לסיוע ללקוחות הבנקים 16.10.23
הצהרת נגיד בנק ישראל על רקע המצב הבטחוני ובעקבות פרסום מתווה הסיוע
תדרוך בעקבות הפעלת תכנית המט"ח של בנק ישראל

ראיונות נגיד

עוד
Quest 170124
Bloomberg TV 300822
Bloomberg TV Davos 2024
CNBC 190123
CNBC 050923
CNBC 170124
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/07/2024