הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פירסומים צפויים

פרסומים צפויים

פרסומים צפויים

בנק ישראל ישראל מעדכן את לוח הפרסומים הרבעוני בתחילת כל רבעון. הוא מציג את הפרסומים הצפויים, אשר מתוכננים להתפרסם בתקופה זו.

סינון

חיפוש חופשי
שם הפרסום
שנה / תקופה

פרסומים צפויים

13
30/07/2024
המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יוני 2024
05/08/2024
המסחר בשוק מטבע החוץ ברבעון השני של שנת 2024
07/08/2024
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2024
21/08/2024
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים לחודש יולי 2024
22/08/2024
המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש יולי 2024
1