הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

הפרסומים התקופתיים של בנק ישראל

הפרסומים התקופתיים של בנק ישראל

בנק ישראל מפרסם במהלך השנה מספר פרסומים, חלקם על-פי חוק וחלקם ביוזמת הבנק. בדף זה מעודכנים הפרסומים התקופתיים השונים של הבנק, הכוללים דו"חות, תחזיות, סקירות, מבטים סטטיסטיים ועוד. ניתן לחפש פרסום לפי מילות שם הפרסום, תאריך הפרסום ומילות מפתח.

חיפוש פרסום תקופתי