הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עמדות בנק ישראל שהוצגו לוועדות הכנסת ובבתי המשפט

במסגרת מילוי תפקידיו, מציג בנק ישראל במסגרות שונות עמדות מקצועיות עקרוניות. עמדות אלו מוצגות לוועדות הכנסת השונות במסגרת הליכי חקיקה או במסגרת דיונים הנוגעים לפעילות ותחומי האחריות של בנק ישראל, וכן מוגשות בהליכים המתנהלים בבתי-המשפט לבקשת בית המשפט.

העמדות המקצועיות שהוגשו על ידי בנק ישראל לבית המשפט גובשו לצורך ההליכים המשפטיים שנדונו בפני בית המשפט, וככלל מבהירות את עמדת בנק ישראל לגבי הדין הקיים. עמדות אלו לרוב מפורסמות בדף זה עוד בטרם מתן פסק דין בהליך המשפטי.  

בנק ישראל רואה חשיבות רבה בפרסום עמדות אלו הן למערכת הבנקאית והן לציבור הרחב, כחלק מעקרון השקיפות בדבר פעילותו של בנק ישראל לטובת הציבור.

תחום נושא תאריך פרסום תאריך הגשה לבית משפט מידע נוסף
הליך משפטי עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 70610-01-19 רשף נגד ישראכרט בע"מ ופועלים אקספרס בע"מ, בעניין אופן הגילוי בדבר סיום הטבה בדמי כרטיס. 26/02/2023 17/11/2022
הליך משפטי עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 56373-06-21 נפתלי בק ואח' נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ, בעניין עמלת מכתב התראה של עורך דין 16/01/2023 22/05/2022
הליך משפטי עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 29503-02-20 ליאת גל ספיר נגד בנק לאומי לישראל בע"מ, בעניין סעיף 6(2) לצו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), תש"ס - 2000. 10/01/2023 21/01/2022
הליך משפטי עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתיקים מאוחדים ת"צ 51499-06-15 איי או אס אליר בע"מ נגד בנק הפועלים בע"מ ותיקים נוספים בנושא סיווג לקוח עסקי כ"עסק קטן" לצורך החלת התעריפון הקמעונאי. 03/01/2023 22/09/2022
הליך משפטי עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 29384-10-20 אלון פרנס נגד בנק אגוד לישראל בע"מ, בנושא המתווה לדחיית תשלומי הלוואות כסיוע בהתמודדות עם משבר הקורונה. 17/05/2022 12/01/2022
נושאים נוספים עמדת בנק ישראל בנוגע לרפורמה בחברת החשמל 02/01/2018 02/01/2018
נושאים נוספים עמדת בנק ישראל בנוגע לזמינות ועלות ATM 26/11/2017 26/11/2017
הליך משפטי עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 42822-09-18 יעקב גוטמן נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנושא עמלת "הוצאות סוויפט" 03/05/2022 22/05/2020
הליך משפטי עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 22486-04-20, סייברלוג'יק בע"מ נגד בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק הפועלים בע"מ, בנושא עמלה על שירות העברת מט"ח בארץ 03/05/2022 09/05/2021
הליך משפטי עמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה בתובענה ייצוגית 40733-11-20 אהובה גוטמן נגד בנק לאומי לישראל בע"מ, בנושא הוצאות צד שלישי 05/03/2022 09/03/2022
הליך משפטי עמדה מטעם היועמ"ש לממשלה ברע"א 8376-20 בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, נגד לפינר ואח' בנושא עמלה בגין משיכת מזומנים ממכשיר אוטומטי "מרוחק". 05/02/2022 26/10/2021
נושאי חקיקה עמדת הפיקוח על הבנקים בנושא הצעת חוק לקביעת תקרה לעמלת פתיחת תיק להלוואה לדיור 23/05/2022 22/05/2022
נושאי חקיקה עמדת הפיקוח בנושא הצעת חוק לביטול עמלת פירעון מוקדם 30/12/2018 30/12/2018
נושאי חקיקה עמדת הפיקוח על הבנקים להצעת ח"כ קיש לתיקון פקודת הבנקאות בנוגע לעמלת פירעון מוקדם 28/10/2018 28/10/2018
נושאי חקיקה עמדת הפיקוח בתגובה להצעת החוק לדחיית תשלומי משכנתה למובטלים 29/10/2017 29/10/2017
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/09/2023