הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נגישות בשטרות

נגישות השטרות לעיוורים ובעלי לקויות הראיה

נושא הנגישות, במובנה הרחב, ולכלל האוכלוסיות, עמד לנגד עיני בנק ישראל לכל אורך תכנון סדרת השטרות  החדשה, וימשיך להיות נושא ראשון בחשיבותו גם בעתיד. 

בשל החשיבות הרבה שמייחס בנק ישראל לנושא הנגישות בכלל ולמשמעותו עבור בעלי לקויות הראייה בפרט, פעל הבנק להגברת נגישותם של  שטרות הסדרה החדשה, ובכלל זאת השטרות החדשים נבדלים זה מזה באורכם, בהפרש של 7 מ"מ בין עריך לעריך.

  • השטרות החדשים נושאים סימני זיהוי ייחודיים לכל עריך, המודפסים בשולי השטר בדיו בולטת במיוחד, וניתנים למישוש.
  •  הערך הנקוב מופיע על גבי השטרות מספר פעמים ובניגודיות שונה (כהה על רקע בהיר ובהיר על רקע כהה).
  • גובה האות של הערך הנקוב המודפס על השטר גדול במיוחד (כ-20 מ"מ), הן בהשוואה לסדרה הקודמת והן בהשוואה לשטרות במדינות אחרות.
  •  לכל שטר צבע שליט ודומיננטי אחד.
  • צבעי השטרות נחלקים לצבעים "חמים" ו"קרים".
  • השטרות החדשים, שצבעם אדום וירוק, יישאו ספרות שונות בצורתם (20 ש"ח ו-50 ש"ח). השטרות שיישאו ספרות זהות (20 ש"ח ו- 200 ₪) יבדלו ככל הניתן בצבעם (אדום וכחול) ובאורכם (129 מ"מ בהשוואה ל- 150 מ"מ).

הפצת אמצעי עזר לזיהוי מעות ושטרות עבור אנשים עם לקויות ראייה או עיוורון​​