הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חופש המידע

ברוכים הבאים לעמוד "חופש המידע" של בנק ישראל. תוכלו למצוא כאן מידע רב ומועיל על בנק ישראל ועל חוק חופש המידע:

 • סקירה כללית של חוק חופש המידע.
 • בקשות במסגרת חופש המידע – מדריך להגשת בקשת מידע.
 • דוחות חופש המידע – הסבר קצר על המידע המפורסם במסגרת הדוחות, וכן קישורים לדוחות חופש המידע.
 • מידע יזום:
  • יומן הפגישות של נגיד בנק ישראל והמשנה לנגיד.
  • רשימת הספקים שבנק ישראל התקשר איתם – שמותיהם, סכומי ההתקשרות עמם ופרטים נוספים.
 • המענה שניתן לבקשות מידע נפוצות על רקע חופש מידע.

בקשות חופש המידע – מדריך קצר להגשת בקשת המידע

בהגשת בקשת חופש המידע אנא הקפד לבצע את השלבים הבאים:

 • בנק ישראל מפרסם באופן יזום וקבוע מידע מגוון ורחב על עצמו באתר האינטרנט שלו. לכן, בטרם הגשתה של בקשת מידע, יש לבדוק אם המידע כבר זמין לציבור. ניתן למצוא ידע שימושי רב באתר הבנק וכן באתרים הממשלתיים.
 • שימו לב: בקשות יש להגיש בכתב. לא מתקבלות בקשות טלפוניות.
 • כל בקשה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
  • לציין שהבקשה מוגשת בהתאם לחוק חופש המידע.
  • לוודא שהבקשה ברורה וספציפית.
  • אם את/ה עמותה או ארגון חברתי עליך לצרף אישור ניהול תקין.
  • יש לציין באיזה פורמט תרצה לקבל את הרשומה המבוקשת.
  • יש לכלול בבקשה (את פרטי הקשר שלך – השם המלא, כתובת דוא"ל וכן מספר טלפון).
 • הגישו את הבקשה באחת הדרכים הבאות:
 • כתובת : ________________ דואר אלקטרוני: foi@boi.org.il  פקס:_______________
 • ניתן להיעזר במנגנון המקוון להגשת בקשת מידע, שנמצא ביחידה לחופש המידע במשרד המשפטים בקישור הבא: https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/gethtmlform.aspx?formType=hofeshmeyda@justice.gov.il#

שאלות ותשובות

חוק חופש המידע התנש"ח-1998 (חוק חופש המידע), שנכנס לתוקפו בשנת 1999, מכיר בזכותו של תושב ישראל לקבל, בתנאים מסוימים, גישה למידע ציבורי המצוי ברשויות ציבוריות, ובכללן בנק ישראל.

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.​

 • ישנם חריגים הקבועים בחוק, שבהם לא ניתן לספק את המידע המבוקש, כולו או חלקו. כך, למשל, קובע חוק חופש המידע כי אין למסור מידע הפוגע בפרטיות, וכן מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ, בביטחון הציבור, או בביטחונו או שלומו של כל אדם. חריגים נוספים מפורטים בחוק.
 • חשוב להדגיש שחובתה של הרשות למסור מידע אינה כוללת חובה לעבד את המידע המצוי ברשותה עבור מבקש המידע (כגון ניתוח הנתונים או ייצור רשומות). המידע יימסר כפי שהוא שמור ברשות.

לשם שיפור השקיפות, הפתיחות והזמינות של המידע וכחלק מהשקפת עולמו בנק ישראל מקדם ומשקיע מאמצים רבים בפרסום יזום של מידע רב באמצעות אתר האינטרנט שלו. הפרסומים הם בפורמט אוניברסלי, המאפשר צפייה והדפסה.

פרסומים אלה כוללים דוחות תקופתיים כגון דוח המדיניות המוניטרית (חצי-שנתי) ודוחות בתחומים שונים בכלכלת ישראל, ובכללם הדוח השנתי של בנק ישראל. נוסף על אלה מוצגים באתר מאמרים והרצאות ומאמרים של נגיד/ת הבנק, מנהלים וכלכלנים, עבודות מחקר, מאמרים וניירות עמדה בתחומים שונים בכלכלת ישראל. האתר כולל גם ארכיון היסטורי של פרסומי הבנק, לרבות דוחות בנק ישראל סדרת המאמרים לדיון וחוברות כתב העת "סקר בנק ישראל" בעברית ובאנגלית, שפורסמו לפני הקמת אתר האינטרנט. כל אלה נסרקו והועלו לאתר האינטרנט. בשנת 2020, על רקע הקורונה, התחיל הבנק לפרסם אינדיקטורים לפעילות הכלכלית, המתעדכנים אחת לשבוע.

 • בסעיף "מידע" מצוי מידע כלכלי אינטראקטיבי: לוחות אינדיקטורים וגרפים דינמיים, סדרות נתונים על המשק הישראלי, מידע על הבנקים וסניפיהם ועוד.
 • הסעיף "שירות לציבור" כולל את האפשרות לאתר חשבונות ולקוחות מוגבלים, מידע והדרכה ללקוחות הבנקים על חשבונות עו"ש, עמלות הבנקים, צ'קים, כרטיסי חיוב, פיקדונות ותוכניות חסכון, מטבע חוץ, משכנתאות וחוזים אחידים. המידע לציבור מתעדכן באופן שוטף. סימולטור IBAN, שפותח בבנק, משמש לזיהוי חשבונות בנק ומאפשר לבדוק אם ישנם מלוות חובה שטרם נפדו.
 • בתחום המוניטרי מפרסם הבנק את סיכומי הדיונים לקבלת החלטת הריבית, ההחלטות וסיכומי הדיונים של הוועדה המוניטרית בנושאים אחרים ופרוטוקולים של המועצה המינהלית.
 • לרשות הציבור מוצגים באתר שערי החליפין היומיים היציגים, המתעדכנים מייד לאחר שבנק ישראל קובע אותם. כן פועל באתר מנגנון לחיפוש שערי חליפין יומיים היסטוריים למטבעות שונים, החל משנת 1977. האתר גם מאפשר לקבל סדרות קודמות של שערי חליפין יציגים לפי בחירה של התקופה והמטבע, בצורות שונות: על המסך, בהצגה גרפית או בקובץ להמשך העבודה והחישובים במחשב של המשתמש.
 • ההודעות לעיתונות של בנק ישראל, המתפרסמות אף הן באתר הבנק, הן מקור למידע רב על פעילות בנק ישראל, כולל החלטות הריבית החודשיות, פעילות מערכת הבנקאות ונושאים כלכליים אחרים שעל סדר היום.
 • בסעיף "אודות בנק ישראל" מפורסמים מידע על בעלי התפקידים המרכזיים של בנק ישראל בעבר ובעתיד, הסברים על המבנה הארגוני של הבנק
 • מפה של המבנה הארגוני
 • הסעיף "צור קשר" כולל כתובות דואר, דואר אלקטרוני ומענה טלפוני לפניות הציבור בתחומים שונים.
 • באתר מפורסם קטלוג של השטרות והמטבעות של ישראל, החל מסדרות בנק אנגלו- פלשתינה ועד לסדרות השקל החדש. קטלוג זה זכה לעיצוב מחודש וידידותי, המאפשר צפייה מהירה ונוחה בסדרות ובפרטים שעל שטרות ומטבעות שונים. כן הועלה לאתר מידע רחב על השטרות החדשים בחמש שפות – הכולל גם סרטונים, ומידע המונגש לאנשים בעלי מוגבלויות. כחלק מהשירות לציבור, סימני הביטחון שעל השטרות מודגמים באמצעות סרטונים.

לאחר בחינת בקשתך מול היחידות המקצועיות הרלוונטיות, נספק לך תשובה בכתב לבקשתך.

בהתאם לחוק חופש המידע תשובה תינתן בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה. אך אנא שימו לב, כי על פי הוראות החוק במקרים מסוימים משך הזמן למתן תשובה עלול להתארך.

 אם הבקשה – כולה או חלקה – תידחה  –  נודיע על כך בכתב עם פירוט הנימוקים לכך.

 אם את/ה סבןר/ה שדחינו את בקשתך שלא כדין, ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים (בהיותו גם בית משפט לעניינים מינהליים), וזאת בתוך 45 יום מקבלת התשובה.

נכון לעת זו, איננו גובים תשלום עבור הגשת בקשה במסגרת חופש המידע. עם זאת ייתכן שתידרש/י לשאת בתשלום אגרת טיפול ואגרה הפקה, וזאת עד לסך של 149 ₪.