הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דוח בנק ישראל

דוח בנק ישראל

דוח בנק ישראל

הדוח השנתי של בנק ישראל מתפרסם מאז 1954. הדוח מוגש בסוף מרץ לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 54 של חוק בנק ישראל התש"ע – 2010 ומתפרסם לציבור. הדוח מקיף מגוון רחב של תחומי הפעילות הכלכלית: המדיניות הכלכלית, התוצר, השימושים וענפי המשק, האינפלציה והמדיניות המוניטרית, המערכת הפיננסית, שוק העבודה, המגזר הציבורי ומימונו, מאזן התשלומים ומדיניות הרווחה ועוד

מסיבת עיתונאים לרגל פרסום דוח בנק ישראל

קצרים על הדוח

שיחות עם כותבי הדוח על נושאים מרכזיים

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 24/04/2024